Informacje
28/07/2020

Pandemia COVID-19 zwiększa potrzebę ochrony pracowników przed ekspozycją na czynniki biologiczne

Image by anjawbk from Pixabay

Celem nowego sprawozdania, w którym dokonano podsumowania ustaleń dużego projektu EU-OSHA, jest zwiększenie świadomości na temat ekspozycji na czynniki biologiczne w miejscu pracy oraz dostarczenie decydentom kluczowych informacji.

Ekspozycja na czynniki biologiczne w miejscu pracy powiązana jest z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z chorobami zakaźnymi i alergiami. Mimo że dotyka to szeroką grupę zawodową, występuje ogólny brak świadomości w tym zakresie.

Ustalenia projektu są szczególnie istotne ze względu na obecną pandemię COVID-19, podkreślając wagę podnoszenia świadomości i nadawania priorytetu zapobieganiu chorobom zawodowym wywołanym przez czynniki biologiczne na wszystkich poziomach.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym biuletynem

Pobierz sprawozdanie końcowe i streszczenie

Dowiedz się więcej na temat chorób zawodowych powodowanych przez czynniki biologiczne

Zapoznaj się z naszymi prezentacjami w PowerPoincie dotyczącymi projektu i jego ustaleń: dla odbiorców będących ekspertami oraz dla odbiorców niebędących ekspertami