Informacje

Back to highlights

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności w 2021 roku – Znaczące osiągnięcia dla bezpieczniejszych i zdrowszych środowisk pracy

Image

W czasie pandemii Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) we współpracy z zainteresowanymi stronami dążyła do realizacji ambitnego programu prac na 2021 r. i do osiągnięcia celów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w całej Europie.

EU-OSHA otrzymała od zarządu ogólne uznanie za swój wkład w rozwiązanie problemu wpływu COVID-19 na BHP. Zarząd wyraził również uznanie dla wkładu EU-OSHA w realizację celów strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wieloletnim programem strategicznym.

W sprawozdaniu uwzględniono również osiągnięcia EU-OSHA dotyczące badań nad cyfryzacją pracy, wkład agencji w zwalczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz rozwój badań prognostycznych. Ważne inicjatywy w ramach programu prac na rok 2021 obejmowały bieżący rozwój interaktywnego narzędzia oceny ryzyka (OiRA), badania uzupełniające oparte na danych ESENER, kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Dźwigaj z głową” oraz prace przygotowawcze do badania narażenia na czynniki rakotwórcze w miejscu pracy w Europie, którego założeniem jest przyczynienie się do walki z nowotworami jako przyczyną zgonów związanych z pracą.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze streszczeniem i z infografiką dotyczącą kluczowych wskaźników skuteczności działania na rok 2021

Zapoznaj się z pełnym skonsolidowanym rocznym sprawozdaniem z działalności za 2021 r.