Gospodarka o obiegu zamkniętym na rzecz bardziej zrównoważonej, bezpieczniejszej i zdrowszej pracy w przyszłości

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie w walce ze zmianą klimatu. Jednak zrównoważonej przyszłości nie można tworzyć bez zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. Na szczęście zmiany mogą być korzystne dla obu stron.

W naszym badaniu prognostycznym dotyczącym tego tematu analizujemy opcje na przyszłość i zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat w 2040 r. po przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym i jaki wpływ to przejście będzie miało na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

W tej drugiej fazie zaadaptowano cztery makroscenariusze opracowane w fazie 1 i stworzono 16 mikroscenariuszy obejmujących różne grupy pracowników, w tym pracowników o niskich i wysokich kwalifikacjach oraz pracowników-migrantów zatrudnionych w budownictwie, transporcie, produkcji itp.

Pełne informacje można znaleźć w sprawozdaniu i w podsumowaniu.

Dostępne są również cztery dokumenty orientacyjne analizujące różne punkty widzenia: najważniejsze ustalenia, pracownicy o słabszej pozycji na rynku, pracownicy z najbardziej dotkniętych sektorów oraz wytyczne dla zainteresowanych stron.

Więcej informacji i publikacji można znaleźć w sekcji tematycznej „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej wpływ na BHP”.