Informacje
20/04/2020

Przejrzyj nasze wskazówki praktyczne dotyczące pracy zdalnej z domu i chroń zdrowie

Image by PagDev from Pixabay

W obecnej sytuacji izolacji w związku z pandemią COVID-19 miliony europejskich pracowników zmuszonych jest do pracy ze swojego miejsca zamieszkania w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem. Są to nowe realia, które mogą wpłynąć na nasze zdrowie. Długie okresy pracy w pozycji siedzącej, brak wysiłku fizycznego, praca w izolacji, zacieranie się granic między pracą zarobkową a życiem prywatnym oraz stres to niektóre z zagrożeń związanych z pracą zdalną, mogące wpływać na zdrowie psychiczne i zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.

Nasza zupełnie nowa baza danych zawierająca narzędzia praktyczne i wytyczne dotyczące zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego ułatwia ocenę wielu zagrożeń związanych z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, w tym pracy zdalnej, i zarządzanie nimi. Zawiera ona linki do zasobów pochodzących z całej Europy: publikacji, studiów przypadków, wytycznych, narzędzi praktycznych i materiałów audiowizualnych. Jak dotąd zgromadzono 550 wpisów, które będą regularnie aktualizowane w trakcie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” na lata 2020-2022.

Przejrzyj wpisy w bazie danych dotyczące zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i pracy zdalnej

Przeczytaj artykuł OSHwiki zawierający wskazówki praktyczne dotyczące pracy zdalnej z domu