Informacje
18/06/2020

Zmiany w łańcuchach dostaw: wyzwania i możliwości w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Rozwój globalnego handlu w ciągu ostatnich dziesięcioleci doprowadził do wzrostu liczby międzynarodowych relacji w zakresie dostaw. Często towarzyszyła temu tendencja w danym państwie członkowskim do korzystania z outsourcingu w łańcuchu dostaw.

Niniejszy dokument konsultacyjny zawiera przegląd wyzwań i możliwości w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy wiążących się z obecnymi i przyszłymi zmianami w relacjach w ramach łańcucha dostaw. Autorzy podają przykłady dobrych praktyk i omawiają kolejne kroki do podjęcia.

Zapoznaj się z dokumentem konsultacyjnym na temat łańcuchów dostaw oraz ich obecnych i przyszłych implikacji dla BHP

Przeczytaj również wnioski z seminarium EU-OSHA, które odbyło się w lutym, i w ramach którego dokonano przeglądu serii dokumentów konsultacyjnych na temat „przyszłości pracy”