Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory w Europie: pierwsze wyniki badania narażenia pracowników przeprowadzonego przez EU-OSHA

Image

Aby pomóc w walce z nowotworami pochodzenia zawodowego, EU-OSHA przeprowadziła badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory w Europie. Celem tego badania jest lepsza identyfikacja czynników ryzyka w miejscach pracy, które to czynniki mogą prowadzić do choroby, co zapewni aktualne i kompleksowe dane, które można wykorzystać do profilaktyki, podnoszenia świadomości i kształtowania polityki.

Przeprowadzono wywiady z tysiącami pracowników w sześciu państwach członkowskich UE (Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Francja, Węgry i Finlandia), aby oszacować ich prawdopodobne narażenie na 24 znane czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory, do których należą chemikalia przemysłowe, substancje i mieszaniny powstałe w wyniku procesów, a także fizyczne czynniki ryzyka.

Badanie wykazało, że promieniowanie UV i emisje spalin z silników Diesla są najczęstszymi czynnikami ryzyka zachorowania na nowotwory, na jakie narażeni są pracownicy w zakładach pracy w Europie. Pierwsze wyniki dają również wgląd w cenne dane, które można uzyskać z badania narażenia pracowników.  

Przeczytaj komunikat prasowy

Zapoznaj się z pierwszymi wynikami i podsumowaniem metodyki

Więcej informacji można znaleźć na naszej nowej podstronie poświęconej badaniu narażenia pracowników