Czy cyfrowe systemy monitoringu mogą na nowo zdefiniować bezpieczeństwo i zdrowie pracowników?

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Wdrożenie cyfrowych systemów monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), takich jak aplikacje, kamery i urządzenia nasobne, może sprawić, że miejsca pracy staną się bezpieczniejsze. Niezależnie od tego, czy celem jest podejście proaktywne (zapobieganie) czy reaktywne (łagodzenie skutków), ich sukces często zależy od dokładności zbieranych i analizowanych informacji. Równie ważne jest wyposażenie pracodawców i pracowników w informacje, których potrzebują, aby rozważyć zalety i wady oraz ułatwić dobre wdrożenie.

Dwa nowe raporty badają wyzwania i możliwości związane z inteligentnymi cyfrowymi systemami monitorowania BHP. W jednym z raportów zagłębiono się w rodzaje, cele i zastosowania cyfrowych systemów monitoringu. Drugi przedstawia przykłady najlepszych praktyk, które pozwolą z powodzeniem zintegrować nowe systemy monitorowania w miejscu pracy.

Przeczytaj raporty i streszczenia:

Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy: zastosowania i wyzwania

Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy: zasoby miejsca pracy do projektowania, wdrażania i użytkowania

Dowiedz się więcej w dziale Cyfryzacja pracy