Informacje
21/11/2019

Czynniki biologiczne w pracy – jakie zagrożenia stanowią dla zdrowia i w jaki sposób sobie z nimi poradzić?

© INSHT

Nasze nowe sprawozdanie analizuje literaturę naukową poświęconą konkretnym chorobom zawodowym, np. chorobom zakaźnym i alergiom – wywołanym przez czynniki biologiczne. Zawiera ono również wyniki badania ekspertów i ocenę systemów stosowanych przez państwa członkowskie UE w celu monitorowania takich chorób i narażenia na nie. W sprawozdaniu znajdują się również zalecenia dla lepszych praktyk w zakresie monitorowania, strategii i polityk prewencyjnych.

Niniejszy dokument stanowi część wielkoskalowego projektu mającego na celu analizę chorób zawodowych w europejskich miejscach pracy oraz zapewnienie lepszej prewencji.

Przeczytaj analizę literatury oraz streszczenie na temat czynników biologicznych i chorób zawodowych