Informacje
14/06/2019

Sprawozdanie za 2018 r.: rok współpracy, zaangażowania i prowadzenia kampanii.

Sprawozdanie za 2018 rok opisuje, w jaki sposób EU-OSHA dążyła do osiągnięcia celu, jakim było stworzenie bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy w Europie w 2018 r. 

Do kluczowych wydarzeń zaliczyć można rozpoczęcie kampanii pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” oraz publikację wniosków pochodzących z ważnych projektów, jak np. ten dotyczący kwestii BHP w mikro- i małych przedsiębiorstwach oraz prognoz nowych i pojawiąjących się zagrożeń w związku z cyfryzacją. Wnioski płynące z tych projektów będą materiałem dla decydentów oraz inspiracją dla kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Więcej informacji o naszej działalności znajduje się w sprawozdaniu rocznym za 2018 r. oraz streszczeniu do niego..