You are here

Informacje
13/06/2017

Sprawozdanie roczne za 2016 r.: świętujemy osiągnięcia, planujemy przyszłe działania

W sprawozdaniu rocznym EU-OSHA podsumowano główne działania w 2016 r. Jednym z przykładów jest opublikowanie w zeszłym roku przez EU-OSHA ustaleń ostatniej edycji Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) dotyczącego ogólnie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a w szczególności zagrożeń psychospołecznych, zaangażowania pracowników w zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy oraz określenia głównych czynników motywujących do działań w zakresie BHP i przeszkód dla takich działań.

Opublikowano również wstępne ustalenia projektu dotyczącego bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w mikro- i małych przedsiębiorstwach (SESAME).

Oba te projekty zapewniają niezbędne dane decydentom i naukowcom na szczeblu krajowym i europejskim.

Ponadto w sprawozdaniu omówiono wiele działań EU‑OSHA dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej, w tym wydarzenia związane z kampanią „Zdrowe miejsca pracy” 2016-17.

W sprawozdaniu rocznym patrzymy również w przyszłość, wspominając nowe plany kampanii na lata 2018-19 nt. substancji niebezpiecznych, wśród wielu innych nadchodzących działań.

Pobierz sprawozdanie roczne, aby zapoznać się z wszystkimi treściami (tylko w j. angielskim).

Aby przeczytać podsumowanie, pobierz streszczenie (we wszystkich językach).