Informacje
30/07/2020

Porady dla pracodawców dotyczące wpierania pracowników cierpiących na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

W badaniu poświęconym najpowszechniejszym problemom zdrowotnym dotykającym pracowników na świecie o swoich doświadczeniach opowiadają funkcjonariusz policji, recepcjonistka oraz lekarz podolog, z których każde cierpiało na zaburzenie układu mięśniowo-szkieletowego.

Zostali oni umieszczeni w szeregu studiów przypadku zajmujących się badaniem ich drogi do powrotu do pracy lub pobytem w pracy z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, takimi jak ból pleców, szyi, ramion lub nóg. W sprawozdaniu, w którym dokonano analizy badań, podkreśla się, iż cenionych pracowników cierpiących na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego nadal powinno postrzegać się jako „użytecznych, a nie problematycznych”.

Zapoznaj się z treścią pełnego sprawozdania i jego streszczenia

Dowiedz się więcej na temat naszej działalności w obszarze badań nad zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego związanymi z pracą

Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi uśmierzania bólu pleców oraz pracy z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego