Informacje

Back to highlights

Postępy w zakresie wolnych od nowotworów miejsc pracy w UE

Image

Europejski Tydzień Walki z Rakiem organizowany co roku w dniach 25-31 maja pod przewodnictwem Stowarzyszenia Europejskich Lig Walki z Rakiem ma na celu zwiększenie świadomości na temat profilaktyki raka, dostępu do leczenia i wsparcia dla chorych. Kończy się on 31 maja przy okazji Światowego Dnia bez Papierosa, podczas którego zwraca się ogólnoświatową uwagę na możliwe do uniknięcia zgony i choroby spowodowane przez tytoń. Hasło na rok 2021 brzmi „Rzuć palenie”, ponieważ pandemia Covid-19 skłoniła miliony użytkowników tytoniu do zaprzestania palenia.  

Co roku u 3,5 mln osób w UE diagnozuje się raka, a 1,3 mln osób umiera z powodu raka. Można jednak zapobiec ponad 40% przypadków zachorowań na raka. Aby rozwiązać ten problem, Komisja opracowała europejski plan walki z rakiem, inicjatywę, której celem jest zmniejszenie obciążenia chorobami nowotworowymi pacjentów, ich rodzin i systemów opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie istniejących nierówności zdrowotnych związanych z rakiem między państwami członkowskimi i w ich obrębie.

Również plan działania dotyczący substancji rakotwórczych, rozpoczęty w 2016 r. jako wspólny program działań między partnerami w całej Europie, w tym EU-OSHA, służy zwalczaniu czynników rakotwórczych w miejscu pracy i zwiększaniu świadomości w tym zakresie.

Odwiedź stronę planu działania dotyczącego substancji rakotwórczych i śledź niedawno utworzoną powiązaną stronę LinkedIn

Odwiedź stronę Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem

Więcej informacji o europejskim planie walki z rakiem

Zobacz film „Napo a… płuca w pracy”

Share this on: