Informacje

Back to highlights

Uwzględnianie powiązań między psychospołecznymi czynnikami ryzyka w pracy a chorobami układu krążenia: mniej stresu dla zdrowego serca!

Image

© paru - stock.adobe.com

Ludność aktywna zawodowo na ogół cieszy się lepszym zdrowiem niż osoby spoza rynku pracy, jednak miejsca pracy mogą również powodować lub pogłębiać choroby.

Ponad czterech na dziesięciu europejskich pracowników zgłasza, że poziom stresu w ich pracy wzrósł z powodu pandemii. Obciążenie to, wraz z innymi psychospołecznymi czynnikami ryzyka, takimi jak niepewność zatrudnienia, długie godziny pracy i mobbing, zwiększają ryzyko rozwoju chorób serca i udarów.

W nowym dokumencie konsultacyjnym „The Links Between Exposure to Work-Related Psychosocial Risk Factors and Cardiovascular Disease” (Związek między narażeniem na psychospołeczne czynniki ryzyka związane z pracą a chorobami układu krążenia) przedstawiono zależność między wspomnianymi czynnikami ryzyka a chorobami układu krążenia i zalecenia dotyczące profilaktyki tych chorób.

Podejście całościowe, łączące przyjazne środowisko pracy ze zdrowym stylem życia, jest najlepszym sposobem ochrony przed chorobami układu krążenia!