You are here

Informacje
06/07/2017

Drukowanie 3D i monitorowanie pracowników: nowa rewolucja przemysłowa?

Technologia odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w miejscu pracy i wpływa na zmianę sposobu pracy. Może to pozytywnie oddziaływać na pracowników, ale może również stwarzać nowe i pojawiające się zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP). EU-OSHA opublikowała dwa nowe sprawozdania ekspertów badające wykorzystanie szczególnych rodzajów technologii w miejscu pracy: pod dyskusję poddano drukowanie trójwymiarowe (przestrzenne) i potencjalne nowe zagrożenia, jeśli chodzi o odpowiedzialność, stosowane materiały, elastyczność zatrudnienia i monotonię pracy. Drugie sprawozdanie ekspertów koncentruje się na monitorowaniu dobrego samopoczucia pracowników za pomocą technologii, co jest zjawiskiem przełomowym w wielu miejscach pracy.

Przeczytaj na temat drukowania trójwymiarowego w miejscu pracy

Dowiedz się więcej o monitorowaniu pracowników