Informacje

Back to highlights

Badanie EU-OSHA z 2022 r. potwierdza zadowolenie zainteresowanych stron i ustabilizowanie się pozytywnej tendencji

Image

Election box photo by freepik

Wyniki pokazują, że 86% respondentów jest zadowolonych z pracy EU-OSHA i uważa też, że ta praca jest istotna, użyteczna i wartościowa. 88% pozytywnie ocenia wkład EU-OSHA w zwiększoną świadomość w zakresie ryzyk związanych z BHP i właściwych rozwiązań.

Prace EU-OSHA są wykorzystywane do kształtowania polityki na poziomie UE i na poziomie krajowym oraz do celów informacyjnych, aby uwzględniać kwestie BHP w przedsiębiorstwach i miejscach pracy oraz na potrzeby badań naukowych.

Pozytywne wyniki poprzednich edycji badania zostały zasadniczo potwierdzone po raz kolejny.

Więcej informacji o wynikach można znaleźć w tej prezentacji