Kampania na lata 2014–15: Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2014–15 przyświecają trzy główne cele: 1) podnoszenie świadomości i zapewnienie lepszego zrozumienia stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy; 2) dostarczenie wskazówek, wsparcia i praktycznych narzędzi do zarządzania ryzykiem oraz 3) uwypuklenie korzyści z zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi dla pracowników i przedsiębiorstw.

Zagrożenia psychospołeczne mogą podlegać takiej samej systematycznej ocenie i kontroli co „tradycyjne” zagrożenia występujące w miejscu pracy. Takie jest główne przesłanie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2014–15.

Uzasadnienie

Dlaczego kampania jest tak ważna?

Zagrożenia psychospołeczne w pracy są drażliwą kwestią, obrosłą wieloma nieporozumieniami, a zdrowie psychiczne wciąż pozostaje wstydliwym tematem. Badania wskazują, że zdaniem wielu pracodawców trudniej jest kontrolować ryzyko psychospołeczne niż „tradycyjne” zagrożenia w miejscu pracy. Mogą oni mieć wrażenie, że zdrowie psychiczne pracownika jest zbyt delikatnym tematem, lub uznać, że nie mają niezbędnej wiedzy.

Nasza kampania ma za zadanie zlikwidować lukę między tymi błędnymi przekonaniami i rzeczywistością poprzez dostarczenie informacji i praktycznego wsparcia.

Wydarzenia w ramach kampanii

  • początek kampanii: 7 kwietnia 2014 r.,
  • Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2014 i 2015 r.,
  • ceremonia rozdania nagród w konkursie dobrych praktyk: 27 kwietnia 2015 r.,
  • szczyt wieńczący kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: 3-4 listopada 2015 r.

Przez cały czas trwania kampanii odbywają się ponadto mniejsze warsztaty i seminaria, a uczestnicy mają liczne możliwości nawiązywania kontaktów.

Kto może wziąć udział? Jak można wziąć udział?

Kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób i organizacji. EU-OSHA zachęca każdego do wzięcia udziału w ten czy inny sposób.

Na przykład można wziąć udział w wydarzeniu:

Pomoc praktyczna

EU-OSHA zgromadziła szeroki wybór materiałów w celu wsparcia kampanii. Wszystkie materiały są dostępne na specjalnej stronie internetowej kampanii: