You are here

Konkurs Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

14. edycja Konkursu Dobrych Praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” stanowi jeden z elementów kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą na lata 2018–19, której celem jest wyróżnienie organizacji aktywnie zarządzających ryzykiem związanym z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy.

EU-OSHA organizuje Konkurs Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” we współpracy z państwami członkowskimi UE, aby wyróżnić wyjątkowy i innowacyjny wkład w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs Dobrych Praktyk pełni również funkcję platformy wymiany i propagowania dobrych praktyk w całej Europie.

W edycji konkursu przypadającej na lata 2018–19 Agencja będzie poszukiwała w szczególności przykładów stosowania holistycznego podejścia do zarządzania BHP oraz przykładów działań realnie usprawniających proces stosowania substancji niebezpiecznych i obchodzenia się z tymi substancjami, które przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Niezależne, trzyosobowe jury zwraca również szczególną uwagę na działania o zrównoważonym i uniwersalnym charakterze.

Jak wziąć udział w konkursie?

EU-OSHA zaprasza do składania wniosków wszystkie zainteresowane organizacje i osoby fizyczne z całej Europy, a także pośredników takich jak partnerzy społeczni, osoby zajmujące się problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy zawodowo i w praktyce, jak również doradców ds. BHP w miejscach pracy.

Dodatkowe informacje na temat konkursu i terminów na zgłoszenie swojego udziału zamieszczono w ulotce poświęconej Konkursowi Dobrych Praktyk.

Pobierz formularz wniosku.

Wszystkie zgłoszenia są oceniane w pierwszej kolejności w ramach sieci trójstronnej na szczeblu krajowym. Zwycięzcy wyłonieni na szczeblu krajowym zostaną następnie zgłoszeni do udziału w ogólnoeuropejskiej części konkursu.

Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować do właściwego krajowego punktu centralnego EU-OSHA.

Zapoznaj się z działaniami nagrodzonymi i wyróżnionymi w ramach kampanii przeprowadzonej w latach 2016–17.