Narzędzie wizualizacji danych nt. bezpieczniejszych i zdrowszych warunków pracy dla osób w każdym wieku

Image

Narzędzie wizualizacji danych podkreśla kluczowe wyniki projektu przeprowadzonego przez EU-OSHA na żądanie Parlamentu Europejskiego w celu zrozumienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) w kontekście starzejącej się siły roboczej w UE.

Przystępna wizualna prezentacja danych dotyczących demografii, zatrudnienia, warunków pracy i zdrowia w kontekście starzejącej się siły roboczej oraz BHP i powiązanych z tymi kwestiami polityk zajmujących się wyzwaniami.

Narzędzie jest interaktywne, a użytkownicy mogą:

  • dowiedzieć się więcej na tematwyzwaństarzejącej się europejskiej siły roboczej;
  • sprawdzić istniejącepolityki, strategie i programyróżnych państw członkowskich UE;
  • zbadać różnorodność demograficzną i społeczno-ekonomiczną, jak również różnice pomiędzy systemami opieki zdrowotnej i socjalnej między czterema europejskimi „grupami państw”i związek z rozwojem polityki;
  • wykorzystaćprofile krajowew celu porównania strategii BHP i rehabilitacji swojego państwa z UE jako całością i innymi organizacjami europejskimi.

Udostępniono glosariusz często używanych terminów, a użytkownicy mogą dzielić się narzędziem np. na Twitterze i Facebooku.

DOSTĘP DO NARZĘDZIA