Ekonomia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy – wartość BHP dla społeczeństwa

Image

To narzędzie wizualizacji danych zwraca uwagę na kluczowe ustalenia projektu przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), fińskie ministerstwo spraw społecznych i zdrowia, fiński instytut zdrowia w miejscu pracy, instytut zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (WSH Institute) w Singapurze, Międzynarodową Komisję Zdrowia w Środowisku Pracy (ICOH) i EU-OSHA w celu opracowania aktualnych światowych szacunków dotyczących urazów i chorób związanych z pracą. Statystyki są oparte na danych dostępnych na poziomie międzynarodowym, głównie pochodzących ze źródeł danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i MOP.

W obliczeniach zastosowano „lata życia skorygowane niepełnosprawnością” jako wskaźnik zdrowotny w przypadku urazów i chorób związanych z pracą. EU-OSHA przedstawi te szacunki, wraz z MOP, na Światowym Kongresie na temat Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Singapurze we wrześniu 2017 r.

Narzędzie umożliwia przystępną wizualną prezentację danych dotyczących kosztów urazów i chorób związanych z pracą dla społeczeństwa, uwzględniając wszystkie regiony świata i zapewniając bardziej szczegółowe dane na poziomie państw członkowskich UE. Koszty dla społeczeństwa pokazano jako wartość pieniężną i jako procent produktu krajowego brutto (PKB). Ponadto na poziomie UE wśród głównych przyczyn chorób związanych z pracą (nowotwory, choroby układu krążenia, choroby i urazy układu mięśniowo-szkieletowego) podano rozkład lat życia skorygowanych niepełnosprawnością.

Zapewniono również glosariusz często używanych terminów oraz szczegółowy opis metodyki badawczej.

Przejdź do narzędzia wizualizacji