Strategia organizacyjna i programy prac

Programy prac są opracowywane na podstawie strategii organizacyjnej EU-OSHA.

Określenie długofalowej strategii

Obecna strategia EU-OSHA obejmuje okres do 2027 r. i określa sześć celów strategicznych odpowiadających sześciu obszarom priorytetowym:

  • Przewidywanie zmian
  • Fakty i liczby
  • Narzędzia zarządzania BHP
  • Podnoszenie świadomości
  • Budowanie sieci wiedzy
  • Strategiczne i operacyjne budowanie sieci

W celu uzyskania więcej informacji pobierz wieloletni program strategiczny EU-OSHA na lata 2022-2027

Planowanie na nadchodzący rok

Co roku dyrektor wykonawczy EU-OSHA opracowuje – a zarząd przyjmuje – jednolity dokument programowy określający plany Agencji w ramach trzyletniego kroczącego programu prac. Dokument szczegółowo określa działania, jakie zamierza przeprowadzić Agencja, i cele, jakie ma do zrealizowania, w szczególności w nadchodzącym roku.

Jednolity dokument programowy określa wyraźne priorytety i ma w zamierzeniu zagwarantować, by Agencja jak najefektywniej korzystała ze swoich zasobów i prowadziła jak najlepszą współpracę z partnerami. 

Aby zapoznać się z programami pracy/jednolitymi dokumentami programowymi za poprzednie lata, odwiedź naszą stronę internetową z publikacjami.