31/03/2017

Zarządzanie wielojęzycznymi stronami internetowymi – przykład dobrej praktyki

W dniu 30  marca 2017 r. trzy agencje – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (EU-OSHA), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)   i Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)  otrzymały nagrodę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za dobre administrowanie w kategorii  „doskonałość w dostarczaniu usług zorientowanych na obywatela/klienta” za wspólnie opracowany innowacyjny projekt mający na celu ułatwienie zarządzaniem tłumaczeniem wielojęzycznych stron internetowych.

Wielojęzyczność jest podstawową zasadą Unii Europejskiej, która gwarantuje równość każdego języka i poszanowanie różnorodności językowej i kulturowej. Tłumaczenie stanowi pomost między narodami oraz między agencjami europejskimi a obywatelami UE, na rzecz których agencje te pracują.

Zarządzanie wielojęzyczną stroną internetową w ponad 25 językach stanowi jednak wyzwanie i nie można ignorować faktu, że prowadzenie strony i koszty są faktycznym utrudnieniem. Abu sprostać temu wyzwaniu, zespoły ds. internetu, komunikacji i technologii językowej w trzech agencjach UE nawiązały współpracę w ramach innowacyjnego projektu, który sprawia, że prowadzenie wielojęzycznych stron internetowych jest o wiele łatwiejsze.

Powstałe w wyniku tej współpracy narzędzie jest w pełni zintegrowane z systemami i narzędziami operacyjnymi CdT i pozwala na usprawniony i kontrolowany proces tłumaczeniowy, od wyboru treści po sprawdzanie i zatwierdzenie tłumaczenia. Agencje mogą w lepszy sposób kontrolować status i koszt tłumaczeń i wykazano, że nawet małe agencje mogą z powodzeniem prowadzić wielojęzyczne strony internetowe, co ułatwia komunikację w UE.

Oprogramowanie opublikowano jako oprogramowanie typu open source dla systemu Drupal, więc jest ono dostępne, z pewnymi dostosowaniami, dla każdej osoby prywatnej lub firmy, która chce prowadzić wielojęzyczną stronę.

Wielojęzyczność jest podstawą Unii Europejskiej i jednym z istotnych czynników dla EU-OSHA jako uznanego lidera w promowaniu bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy w Europie.