March 2017 posts

31/03/2017

W dniu 30  marca 2017 r. trzy agencje – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (EU-OSHA), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)   i Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)  otrzymały nagrodę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za dobre administrowanie w kategorii  „doskonałość w dostarczaniu usług zorientowanych na obywatela/klienta” za wspólnie opracowany innowacyjny projekt mający na celu ułatwienie zarządzaniem tłumaczeniem wielojęzycznych stron internetowych.