You are here

Raporty z oceny działalności EU-OSHA

Agencja realizuje programy oceny, aby sprawdzić, czy jej działania mają znaczenie dla użytkowników, dają trwały efekt i realizują założone cele.

Ogólną ocenę Agencji i jej działania przeprowadza co pięć lat zewnętrzny wykonawca. Pozwala to dokumentować wyniki osiągnięte przez Agencję.

Poniżej znajdują się odesłania do najważniejszych raportów z oceny Agencji (dostępnych jedynie w języku angielskim).