Chorwacka prezydencja w UE

Prezydencje Rady UE sprawuja rzady krajowe 28 panstw czlonkowskich, które obejmuja urzad kolejno co szesc miesiecy – w dniach 1 stycznia i 1 lipca kazdego roku. Na panstwie czlonkowskim sprawujacym prezydencje spoczywa duza odpowiedzialnosc, przewodniczy ono bowiem – przez cala swoja kadencje – posiedzeniom Rady UE, która jest jednym z najwazniejszych organów decyzyjnych UE. Oprócz tego prezydencja odpowiada za dopilnowanie, by panstwa czlonkowskie zgodnie wspólpracowaly ze soba, wypracowywaly niezbedne kompromisy i zawsze dzialaly w interesie calej UE.

Osiemnastomiesieczny program prac prezydencji jest wspóldzielony przez trzy panstwa czlonkowskie („trzy prezydencje”). Prezydencja okresla szczególowe cele, które chce osiagnac podczas swojej kadencji, a wspólnie z pozostalymi panstwami „trzech prezydencji” wyznacza bardziej dlugofalowe plany, których realizacja nie jest mozliwa w ciagu jedynie szesciu miesiecy.

W dniu 1 stycznia 2020 r. Chorwacja obejmuje prezydencje w Radzie UE. Obejmujac prezydencje po Rumunii i Finlandii, Chorwacja zamierza osiagnac cele okreslone we wspólnym programie tych trzech prezydencji.

Zgodnie z haslem „Silna Europa w swiecie wyzwan” priorytetami szesciomiesiecznej prezydencji Chorwacji jest Europa, która sie rozwija, Europa, który laczy, Europa, która chroni i Europa, która ma wplywy.

Chorwacka prezydencja jest zgodna z nowym programem strategicznym na lata 2019–2024 Rady Europejskiej oraz wytycznymi politycznymi na nastepna kadencje Komisji Europejskiej.

Glównym celem prezydencji jest wzmocnienie programu cyfryzacji i wspieranie konkurencyjnosci przemyslu europejskiego oraz malych i srednich przedsiebiorstw. Propagowanie równouprawnienia plci, przy jednoczesnym zwiekszaniu udzialu kobiet w spoleczenstwie i na rynku pracy oraz tworzeniu lepszych mozliwosci dla mlodych ludzi to kolejne cele, które nalezy osiagnac.

Chorwacka prezydencja zadeklarowala swoje zaangazowanie we wzmacnianie Europejskiego filaru praw socjalnych. Filar ten ma na celu zapewnienie wszystkim obywatelom Unii dostepu do szerokiego wachlarza praw, w tym z zakresu opieki zdrowotnej, sprawiedliwych warunków pracy i placy, uczenia sie przez cale zycie i odpowiedniej równowagi miedzy zyciem zawodowym a prywatnym.

Odwiedz strone internetowa chorwackiej prezydencji w UE

Obejrzyj film „Czym jest i jak dziala prezydencja Rady UE?”