Prezydencja w Radzie UE

Prezydencję Rady UE sprawują rządy krajowe państw członkowskich, które obejmują urząd kolejno co sześć miesięcy – w dniach 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Na państwie członkowskim sprawującym prezydencję spoczywa duża odpowiedzialność, przewodniczy ono bowiem – przez całą swoją kadencję – posiedzeniom Rady UE, która jest jednym z najważniejszych organów decyzyjnych UE. Oprócz tego prezydencja odpowiada za dopilnowanie, by państwa członkowskie zgodnie ze sobą współpracowały, wypracowywały niezbędne kompromisy i zawsze działały w interesie całej UE.

Osiemnastomiesięczny program prac prezydencji jest współdzielony przez trzy państwa członkowskie („trzy prezydencje”). Prezydencja określa szczegółowe cele, które chce osiągnąć podczas swojej kadencji, a wspólnie z pozostałymi państwami „trzech prezydencji” wyznacza bardziej długofalowe plany, których realizacja nie jest możliwa w ciągu jedynie sześciu miesięcy.

Więcej informacji o obecnej prezydencji można znaleźć na stronie internetowej Rady Unii Europejskiej.