Niemiecka prezydencja UE

Prezydencje Rady UE sprawuja rzady krajowe 28 panstw czlonkowskich, które obejmuja urzad kolejno co szesc miesiecy – w dniach 1 stycznia i 1 lipca kazdego roku. Na panstwie czlonkowskim sprawujacym prezydencje spoczywa duza odpowiedzialnosc, przewodniczy ono bowiem – przez cala swoja kadencje – posiedzeniom Rady UE, która jest jednym z najwazniejszych organów decyzyjnych UE. Oprócz tego prezydencja odpowiada za dopilnowanie, by panstwa czlonkowskie zgodnie wspólpracowaly ze soba, wypracowywaly niezbedne kompromisy i zawsze dzialaly w interesie calej UE.

Osiemnastomiesieczny program prac prezydencji jest wspóldzielony przez trzy panstwa czlonkowskie („trzy prezydencje”). Prezydencja okresla szczególowe cele, które chce osiagnac podczas swojej kadencji, a wspólnie z pozostalymi panstwami „trzech prezydencji” wyznacza bardziej dlugofalowe plany, których realizacja nie jest mozliwa w ciagu jedynie szesciu miesiecy.

W dniu 1 lipca 2020 r. Niemcy obejmują prezydencję Rady UE. Niemcy będą ściśle współpracować z Portugalią i Słowenią jako pierwszy z trzech krajów sprawujących kolejno prezydencję w 2021 r.

Głównymi priorytetami niemieckiej prezydencji będzie oczywiście wsparcie Europy w zwalczaniu pandemii koronawirusa oraz ożywienie gospodarki. Zmiana klimatu i transformacja cyfrowa nadal pozostaną kwestiami kluczowymi w programie działań prezydencji.

Inne kwestie obejmują:

  • politykę w zakresie przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
  • większą ochronę pracowników o niskich dochodach i pracowników sezonowych;
  • propagowanie zmian sprawiedliwych z punktu widzenia społeczeństwa dotyczących gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy w Europie;
  • oraz postępowanie zgodnie z planem działania dotyczącym substancji rakotwórczych mającym na celu zwiększenie poziomu świadomości i wymiany najlepszych praktyk, aby zapobiegać stosowaniu substancji rakotwórczych w miejscu pracy lub je ograniczać.

Poza współpracą ze swoimi partnerami w grupie trzech prezydencji, niemiecka prezydencja współpracuje ściśle z Komisją Europejską. Priorytety Komisji określono w jej zmienionym programie prac na 2020 r. oraz planie odbudowy w następstwie pandemii koronawirusa.

Odwiedź stronę internetową niemieckiej prezydencji UE

Obejrzyj film „Czym jest i jak działa prezydencja Rady UE?”