You are here

Rumuńska prezydencja UE


Prezydencję Rady UE sprawują rządy krajowe 28 państw członkowskich, które obejmują urząd kolejno co sześć miesięcy – w dniach 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Na państwie członkowskim sprawującym prezydencję spoczywa duża odpowiedzialność, przewodniczy ono bowiem – przez całą swoją kadencję – posiedzeniom Rady UE, która jest jednym z najważniejszych organów decyzyjnych UE. Oprócz tego prezydencja odpowiada za dopilnowanie, by państwa członkowskie zgodnie współpracowały ze sobą, wypracowywały niezbędne kompromisy i zawsze działały w interesie całej UE.

Osiemnastomiesięczny program prac prezydencji jest współdzielony przez trzy państwa członkowskie („trzy prezydencje”). Prezydencja określa szczegółowe cele, które chce osiągnąć podczas swojej kadencji, a wspólnie z pozostałymi państwami „trzech prezydencji” wyznacza bardziej długofalowe plany, których realizacja nie jest możliwa w ciągu jedynie sześciu miesięcy.

Trzy kolejne prezydencje rozpoczną urzędowanie od dnia 1 stycznia 2019 r. Rumunia jako pierwsza obejmie prezydencję z grupy trzech krajów, a kolejnymi krajami będą Finlandia i Chorwacja. Te trzy państwa będą razem współpracować w celu wdrożenia wspólnego 18-miesięcznego programu.

Priorytetami rumuńskiej prezydencji będą stawianie interesu Europejczyków na pierwszym planie swoich działań i koncentrowanie się w szerszym zakresie na:

  • innowacyjności, zrównoważonym rozwoju, prawach pracowniczych i socjalnych;
  • ogólnym bezpieczeństwie kontynentu europejskiego;
  • wzmacnianiu globalnej pozycji Europy;
  • promowaniu wspólnych wartości europejskich, w tym sprawiedliwości społecznej, demokracji, poszanowania i tolerancji.

Priorytety ustalono w oparciu o cele Komisji i kwestie zidentyfikowane przez trzy poprzednie prezydencje – Estonię, Bułgarię i Austrię. Każde państwo ma również szansę uwypuklenia tematów, które uważa za szczególnie istotne.

Odwiedź stronę internetową prezydencji rumuńskiej

Obejrzyj film „Czym jest i jak działa prezydencja Rady UE?”