Komunikaty prasowe
DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI - 05/06/2019 - 12:00

Wyrażenie uznania dla 25 lat istnienia EU-OSHA oraz jej sieci partnerów

5 czerwca w Bilbao, EU-OSHA organizuje wydarzenie jubileuszowe, aby uczcić dwudziestopięciolecie wspólnej pracy na rzecz bezpiecznej i zdrowej Europy. Wydarzenie to stanowi okazję do podziękowania wszystkim, którzy pracowali z Agencją przez ostatnie 25 lat, a także do podkreślenia wielu istotnych osiągnięć.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) — znana również jako „Agencja w Bilbao” — z radością wita swoją sieć partnerów, gości wysokiej rangi a także byłych i obecnych pracowników na wydarzeniu odbywającym się w mieście, które Agencja z dumą może nazwać swoim domem. EU-OSHA wyraża uznanie dla swoich współpracowników oraz docenia zaangażowanie, jakie wykazywali w ciągu ostatnich 25 lat, organizując wystąpienia oraz dyskusje panelowe.

Marianne Thyssen, europejska komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, złożyła gratulacje oraz podkreśliła wagę tego doniosłego wydarzenia dla EU-OSHA: „25 lat temu ustanowiliśmy EU-OSHA, aby zagwarantować, by wszyscy, a przede wszystkim pracownicy i pracodawcy, byli świadomi istnienia przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk, aby można je było wdrożyć”.

Dzięki dwóm dyskusjom panelowym uczestnicy mają możliwość przeanalizowania sukcesów osiągniętych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Europie w ciągu ostatnich 25 lat, a także perspektyw na przyszłość. Wśród omawianych zagadnień znajdują się przesłanki uzasadniające powstanie EU-OSHA, jej aktywne podejście do technologii cyfrowej, wyzwania i szanse związane z rozszerzeniem UE oraz rewolucyjnym charakterem europejskiego filaru praw socjalnych. Uczestnicy omawiają również sukcesy wynikające ze sztandarowych projektów EU-OSHA, takich jak kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, interaktywne narzędzie on-line do oceny ryzyka (OiRA) oraz europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER), w szczególności ich istotną rolę we wspieraniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dr Christa Sedlatschek, dyrektor wykonawczy EU-OSHA, zauważyła, że „Jednym z najważniejszych osiągnięć EU-OSHA są jej dobre relacje z przedsiębiorstwami w całej Europie. Sztandarowe projekty, takie jak ESENER, przyczyniają się do wzmocnienia tego typu działań poprzez określenie potrzeb przedsiębiorstw i ich pracowników”.

Jukka Takala, były dyrektor EU-OSHA, podkreślił znaczenie dalszego zapewniania wsparcia oraz podejmowania obecnych i przyszłych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, co rezonuje z jednym z najważniejszych przesłań Agencji: „Odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy jest równoznaczny z sukcesem gospodarczym. Musimy dotrzeć z tym przesłaniem do polityków, zmienić ich nastawienie oraz sposób myślenia w perspektywie długoterminowej”.

Wszyscy są zgodni, że paneuropejskie partnerstwa oraz trójstronny sposób pracy Agencji stanowią klucz do sukcesu. Jak stwierdził Hans-Horst Konkolewsky, były dyrektor EU-OSHA, „Agencja udowodniła, że koncepcja, na której została oparta — tj. trójstronnej agencji z siecią punktów centralnych i partnerów w państwach członkowskich i partnerskich — jest skuteczna. Koncepcja ta odegrała zasadniczą rolę w budowaniu wspólnego porozumienia odnośnie do kierunku, w jakim zmierzamy w celu zapewnienia ochrony pracownikom”.

Transmisja na żywo odbędzie się w środę 5 czerwca o godzinie 15:30 czasu środkowoeuropejskiego

Obejrzyj komunikat wideo komisarz Thyssen

Śledź na bieżąco obchody dwudziestopięciolecia dzięki poświęconej temu wydarzeniu sekcji na stronie internetowej

Uwagi dla redaktorów: 
1.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stawia sobie za cel uczynienie Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, wyważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została ustanowiona przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE i państw spoza UE.

Obecnie można nas śledzić na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, YouTube bądź zaprenumerować nasz comiesięczny biuletyn OSHmail. Można również zarejestrować się i otrzymywać regularne wiadomości i informacje z EU-OSHA poprzez komunikaty RSS.

http://osha.europa.eu

2.

W 2019 r. EU-OSHA celebruje swoje 25-lecie – 25 lat wspólnego wysiłku na rzecz bezpiecznej i zdrowej Europy. Z tej okazji Agencja przygląda się kluczowym celom i osiągnięciom w dziedzinie BHP, a także wyzwaniom, jakie ją czekają w przyszłości. Aby uczcić to zaangażowanie w poprawę BHP w miejscach pracy w całej Europie organizowane są różne działania i rozpowszechnia się informacje. Odwiedź naszą specjalną stronę internetową poświęconą 25-leciu, aby dowiedzieć się więcej o wydarzeniach i imprezach zaplanowanych w 2019 r. z tej okazji. Śledź hasztag — #EUOSHA25.