You are here

Komunikaty prasowe
DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI - 21/06/2016 - 01:45

W kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zaangażowało się ponad 100 partnerów w całej Europie.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i partnerów medialnych. W sieci oficjalnych partnerów kampanii są europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje reprezentujące różne sektory, w tym federacje pracodawców i pracowników, platformy technologiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa wielonarodowe. Do kampanii przyłączyli się również partnerzy medialni, aby pomóc w podnoszeniu świadomości poprzez swoje publikacje i internet.

27% pracowników w UE uważa, że nie byliby w stanie wykonywać swojej obecnej pracy do wieku 60 lat. Musimy poprawić życie zawodowe wszystkich pokoleń pracowników, propagując zrównoważone życie zawodowe i zdrowe starzenie się.

Kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” skupia się na zrównoważonym życiu zawodowym w kontekście starzenia się europejskich pracowników. Jej głównym przesłaniem jest zapobieganie zagrożeniom w trakcie całego życia zawodowego, a podstawą zapobiegania wypadkom i chorobom w pracy ma być ocena ryzyka w połączeniu z rehabilitacją, powrotem do pracy i uczeniem się przez całe życie.

 

Dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek wyjaśniła, jak duże znaczenie mają partnerzy kampanii: „27% pracowników w UE uważa, że nie byliby w stanie wykonywać swojej obecnej pracy do wieku 60 lat. Musimy poprawić życie zawodowe wszystkich pokoleń pracowników, propagując zrównoważone życie zawodowe i zdrowe starzenie się. Kwestią zasadniczą będzie przy tym zapobieganie zagrożeniom . Poprzez przystąpienie do kampanii na lata 2016-2017 organizacje mogą wytyczać wzorce i przodować we wdrażaniu praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem w miejscu pracy. Ich udział ma zasadnicze znaczenie dla przybliżenia kampanii jak największemu gronu odbiorców”.

 

Pierwsza fala oficjalnych partnerów przystępujących do kampanii składa się w dużej mierze z organizacji, które przedłużyły swoje zaangażowanie w następstwie ich owocnego udziału w kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” prowadzonej w latach 2014-2015. Chcą one nadal korzystać z wielu korzyści wynikających z tego partnerstwa, w tym ze zwiększonej dostrzegalności, narzędzi i materiałów związanych z kampanią, tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

 

Objaśniając swoje oczekiwania jako oficjalnego partnera kampanii, Luca VISENTINI, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), powiedział: „ETUC oczekuje, że kampania zwiększy świadomość w zakresie konieczności zaangażowania pracowników i komitetów ds. bezpieczeństwa w poprawę profilaktyki we wszystkich grupach wiekowych i miejscach pracy oraz w zakresie konieczności podjęcia działań na szczeblu ustawodawczym w celu poprawy warunków pracy w Europie”.

 

Jeżeli chodzi o udział BUSINESSEUROPE w kampanii, dyrektor generalny tej organizacji Markus J. BEYRER stwierdził: „Musimy przeanalizować, jak pracownicy mogą pozostać aktywni zawodowo przez dłuższy czas, przy utrzymaniu ich dobrego zdrowia i wydajności w całym okresie życia zawodowego. Jednocześnie powinniśmy unikać stosowania uogólnień i stereotypów dotyczących wieku. Mamy nadzieję, że kampania pomoże pracodawcom poprzez wyposażenie ich w pożyteczne informacje i narzędzia w tym względzie”.

 

Oficjalni partnerzy kampanii mają również możliwość uczestniczenia w licznych wydarzeniach i działaniach, w tym między innymi konkurowania w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” w specjalnej kategorii dla partnerów kampanii. Sami partnerzy będą również regularnie w trakcie całej kampanii organizować wydarzenia związane z wymianą dobrych praktyk. Dla organizacji są one okazją do rozmów i wymiany doświadczeń w zakresie skutecznych praktyk zarządzania BHP w odniesieniu do starzenia się w miejscu pracy.

 

Przewiduje się, że jesienią 2016 r. do kampanii przystąpi druga fala partnerów. EU-OSHA zachęca zainteresowane podmioty do zgłaszania się online do września 2016 r.

 

Wśród partnerów medialnych, którzy dotychczas przystąpili do kampanii, są dziennikarze i redaktorzy zajmujący się BHP w całej Europie, wykorzystujący swoje sieci kontaktów i publikacje, media internetowe i społecznościowe w celu propagowania kampanii i jej przesłania. Organizują oni również wydarzenia, uwzględniają materiały kampanii w kursach szkoleniowych, promują Europejski Konkurs Dobrych Praktyk oraz zachęcają do zgłaszania nominacji.

 

Linki:

 

Oficjalni partnerzy kampanii na lata 2016-2017:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

Partnerzy medialni kampanii na lata 2016-2017:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) (2015) „Szóste badanie warunków pracy w Europie – 2015 r.”.

Uwagi dla redaktorów: 
1.

Kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” 2016-17 ma uświadomić społeczeństwu znaczenie zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy oraz prewencji przez całe życie zawodowe, a także konieczność dostosowania pracy do indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec kariery. Podobnie jak poprzednie kampanie prowadzone pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, nowe przedsięwzięcie koordynują na szczeblu krajowym punkty centralne EU-OSHA, przy wsparciu ze strony oficjalnych partnerów kampanii i mediów.

Kampania ruszyła 15 kwietnia 2016 r. Najważniejsze daty w kalendarzu kampanii obejmują Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (październik 2016 i 2017 r.) oraz ceremonię wręczenia nagród w konkursie na najlepsze praktyki w zakresie ochrony zdrowia w miejscu pracy (kwiecień 2017 r.). Kampania zakończy się spotkaniem na szczycie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, które odbędzie się w listopadzie 2017 r. Podczas konferencji osoby zaangażowane w realizację kampanii dokonają wraz z EU-OSHA podsumowania osiągnięć i wyciągniętych wniosków.

2.

Dwuletnie kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” są realizowane w ponad 30 krajach europejskich i są uznawane za największe tego rodzaju kampanie na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy na świecie. Zgodnie z ich głównym przesłaniem skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy jest dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa.

3.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przyczynia się do uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, zrównoważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została powołana przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza ona przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE-28 i spoza tych państw.

Obecnie można nas śledzić na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, YouTube bądź zaprenumerować nasz comiesięczny biuletyn OSHmail. Można również zarejestrować się i otrzymywać regularne wiadomości i informacje z EU-OSHA poprzez komunikaty RSS.

http://osha.europa.eu