Komunikaty prasowe
DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI - 25/06/2019 - 01:15

Innowacyjne narzędzie oceny ryzyka w miejscu pracy zyskuje światowy zasięg

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie swojego projektu w zakresie interaktywnej oceny ryzyka online (OiRA) u międzynarodowego producenta samochodów Daimler. Niemiecki dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tej spółki opracował i dostosował narzędzie do oceny ryzyka w miejscu pracy w oparciu o narzędzia OiRA przeznaczone do stosowania w przedsiębiorstwach.

Korzystanie z OiRA przez tak ogromne, międzynarodowe przedsiębiorstwo czyni ją bardziej rozpoznawalną oraz wzmacnia jej reputację jako skutecznej platformy oceny ryzyka.

Zarówno EU-OSHA, jak i Daimler wspierają globalną kampanię „Wizja zero”, która opiera się na przekonaniu, że wszelkim wypadkom, chorobom oraz uszkodzeniom ciała w miejscu pracy można zapobiegać. Mając to na uwadze, niemiecki dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w firmie Daimler współpracuje z EU-OSHA w celu zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa w miejscach pracy. Dyrektor wykonawczy EU-OSHA dr Christa Sedlatschek podkreśla, że „starania Daimler służą nie tylko zaspokajaniu jego konkretnych potrzeb dotyczących oceny ryzyka, ale przynoszą także korzyść szerszej społeczności OiRA, ponieważ opracowane funkcje oprogramowania mogą być z łatwością dostosowane i wdrożone przez inne organizacje, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Ponadto korzystanie z OiRA przez tak ogromne, międzynarodowe przedsiębiorstwo czyni ją bardziej rozpoznawalną oraz wzmacnia jej reputację jako skutecznej platformy oceny ryzyka”.

Dr Christa Sedlatschek, wraz z innymi pracownikami agencji i przedstawicielami niemieckiej sieci punktów centralnych wymienili ostatnio poglądy z działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Daimler w sprawie dalszego rozwoju i promocji OiRA. Ciągłe doskonalenie oraz opracowywanie oprogramowania OiRA w dużym stopniu stanowi wspólny wysiłek, na który składa się wymiana wiedzy i dobrych praktyk między EU-OSHA, społecznością OiRA oraz partnerami unijnymi i krajowymi.

Po co korzystać z OiRA?

Platforma OiRA została pierwotnie opracowana w celu zapewnienia partnerom krajowym (takim jak ministerstwa lub inspekcje pracy) narzędzi oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są przeznaczone dla konkretnych sektorów i dostosowane do uwarunkowań krajowych.

Platforma OiRA została pierwotnie opracowana z myślą o potrzebach mikro- i małych przedsiębiorstw – którym często brakuje zasobów oraz wiedzy fachowej, aby skutecznie ocenić ryzyka BHP i nimi zarządzać. Oprogramowanie OiRA może być z łatwością dostosowane, aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości i sektora.

Cztery główne powody, dla których warto korzystać z platformy OiRA:

  • Jest tania i łatwa w obsłudze.
  • Zapewnia wskazówki i praktyczne rozwiązania.
  • Umożliwia stosowanie podejścia sektorowego do oceny ryzyka.
  • Może pomóc przedsiębiorstwom dostosować się do wymogów prawnych.

Oczywistym jest, że OiRA odnosi coraz większy sukces: w 2018 r. przeprowadzono ponad 85 000 ocen ryzyka z wykorzystaniem narzędzi OiRA, a ponad 20 nowych narzędzi opublikowano w internecie, co daje łącznie ponad 160 narzędzi. Ponadto niektóre państwa – Włochy, Litwa i Słowenia – zalecają obecnie korzystanie z OiRA w swoich przepisach krajowych lub krajowych strategiach BHP. Takie wsparcie narzędzi OiRA na szczeblu krajowym – w połączeniu z wysiłkami na szczeblu UE i przykładami dobrych praktyk na poziomie przedsiębiorstwa – ma kluczowe znaczenie dla podniesienia świadomości na temat możliwości platformy OiRA oraz zachęcania do jej wykorzystywania w codziennym zarządzaniu BHP w przedsiębiorstwach w całej Europie.

Linki:

Uwagi dla redaktorów: 
1.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stawia sobie za cel uczynienie Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, wyważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została ustanowiona przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE i państw spoza UE.

Obecnie można nas śledzić na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, YouTube bądź zaprenumerować nasz comiesięczny biuletyn OSHmail. Można również zarejestrować się i otrzymywać regularne wiadomości i informacje z EU-OSHA poprzez komunikaty RSS.

http://osha.europa.eu