You are here

Informacje prasowe

Co nowego
15/12/2017

Nadchodzi rok 2018 i z Nowym Rokiem puka do drzwi kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy –
Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania poświęcona jest zwiększaniu świadomości na temat niebezpiecznych substancji i promowaniu zapobiegania zagrożeniom w miejscach pracy w Europie.

Kampanię na lata 2018-2019 EU-OSHA rozpocznie wiosną. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi partnerzy kampanii i strony zainteresowane zaoferują równie silne wsparcie jak przy ostatniej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Komunikaty prasowe

25/01/2018 - 01:45

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pragnie serdecznie powitać komisarz Marianne Thyssen i pozostałe zainteresowane strony na seminarium poświęconym zapewnianiu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w mikro- i małych przedsiębiorstwach (MMP). Seminarium jest organizowane w dniu 25 stycznia w Bilbao i zbiega się w czasie z publikacją dwóch nowych raportów, w których analizuje się najnowsze ustalenia z projektu EU-OSHA dotyczącego mikro- i małych przedsiębiorstw.

21/11/2017 - 01:30

W Bilbao (Hiszpania) zebrali się dziś wiodący europejscy eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w ramach spotkania na szczycie „Zdrowe i miejsca pracy” zorganizowanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Ten szczyt stanowi zwieńczenie niezwykle udanej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” ukierunkowanej na wspieranie zrównoważonego życia zawodowego w kontekście starzejącej się siły roboczej w Europie.