You are here

Informacje prasowe

Co nowego
07/06/2018

Dwie nowe publikacje EU-OSHA opisują pojawiające się zagrożenia dla BHP w miejscach pracy w Europie w wyniku szybkiego wzrostu sprzedaży internetowej i coraz częstszego stosowania środków zwiększających wydajność.

Sprzedaż internetowa jest dynamiczną i wysoce konkurencyjną branżą, skupiającą się na wydajności i obniżaniu kosztów. W związku z oczekiwanym rozwojem tej branży publikacja ta nakreśla skutki dla dobrostanu pracownika, podkreślając potrzebę proaktywnego zarządzania.

Komunikaty prasowe

25/05/2018 - 01:30

Z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem, w dniach 25-31 maja 2018 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) publikuje najnowsze wyniki projektu badawczego dotyczącego wpływu chorób nowotworowych na pracowników i miejsca pracy w Europie. W publikacjach wskazano instrumenty, praktyki, polityki i interwencje, które mogą upowszechniać skuteczne metody rehabilitacji i powrotu do pracy osób po przebytej chorobie nowotworowej.