You are here

Informacje prasowe

Co nowego
03/10/2017

W całej Europie prowadzone są imprezy i działania informacyjne i mające na celu podniesienie świadomości w ramach Europejskiego Tygodnia BHP 2017 r. w celu promowania zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się.

Prowadzone w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” to tygodniowe wydarzenie (23–27 października) jest idealną sposobnością, aby zaangażowały się organy publiczne, prywatne przedsiębiorstwa oraz społeczeństwo.

Komunikaty prasowe

04/09/2017 - 01:30

Na XXI Światowym Kongresie na temat Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, który odbędzie się w Singapurze w dniach 3‑6 września, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wraz z Międzynarodową Organizacją Pracy przedstawią nowe szacunki kosztów złej jakości praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP). Według nowych ustaleń urazy i choroby związane z pracą skutkują na całym świecie utratą 3,9% PKB, a roczny koszt to mniej więcej 2 680 mld EUR [1].

26/04/2017 - 11:00

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, poprzedzająca Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który przypada w dniu 28 kwietnia, odbędzie się w Valletcie, na Malcie. Ten organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) konkurs służy zaprezentowaniu skutecznych interwencji podjętych przez organizacje europejskie w celu uczynienia ich miejsc pracy bezpieczniejszymi i zdrowszymi dla pracowników w każdym wieku – a zatem bardziej produktywnymi.