W obchodach 25-lecia EU-OSHA główny akcent kładzie się na ludzi i na miejsce.

W roku 2019 EU-OSHA obchodzi 25. rocznicę powstania, prezentując osiągnięty sukces w budowaniu ogólnoeuropejskiej sieci partnerów oraz zaangażowanie na rzecz zapewnienia Europejczykom bezpiecznych, zdrowych i wydajnych miejsc pracy. Rocznica jest doskonałą okazją, aby podkreślić znaczenie jednej szczególnej grupy osób i jednego wyjątkowego miejsca, tj. pracowników EU-OSHA oraz miasta będącego siedzibą Agencji.

Bilbao

Od 1996 r. siedziba EU-OSHA mieści się w tętniącym życiem Bilbao. W XIX i XX wieku w mieście tym dynamicznie rozwijał się przemysł. Natomiast po pogorszeniu się sytuacji w przemyśle ciężkimi Bilbao, podobnie jak wiele obszarów uprzemysłowionych, doświadczyło głębokiej recesji. Mimo to władze miasta widziały przed nim świetlaną przyszłość. Do lat 90-tych bardzo dużo inwestowały w rewitalizację podupadłych obszarów przemysłowych i zachęcały do prowadzenia na nich działalności kulturalnej i turystycznej. W okresie obecności EU-OSHA w tym mieście, otwarto tu słynne Muzeum Guggenheima, Urząd Miasta Bilbao zdobył nagrodę w inauguracyjnej edycji konkursu Lee Kuan World City Prize, a w 2018 r. miastu przyznano tytuł Europejskiego Miasta Roku w konkursie urbanistycznym Urbanism Awards.

© EU-OSHA / David Tijero

Wśród unijnych instytucji EU-OSHA jest nazywana „agencją z Bilbao”, co świadczy o wyjątkowych i wzajemnie korzystnych relacjach między miastem a organizacją. Nie dziwi fakt, że EU-OSHA utrzymuje dobre stosunki z władzami Bilbao. Współpracuje też z baskijskim organem Osalan, zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Pracownicy największym atutem EU-OSHA

EU-OSHA nie ma wątpliwości, że jej najważniejszym zasobem jest wysoko wykwalifikowany i zaangażowany personel. Wszyscy pracownicy są ekspertami w swoich dziedzinach, obejmujących BHP, komunikację, technologię informacyjną, finanse, zasoby ludzkie, zarządzanie i tworzenie sieci kontaktów. Reprezentują obecnie 16 państw członkowskich UE i uosabiają europejską kulturę BHP.

„Bardzo kompetentni i zmotywowani pracownicy. Dobre kadry na wszystkich szczeblach oraz pełna europejska reprezentacja tworzą solidną „europejską” kulturę branży. EU-OSHA była dla mnie jak rodzina”.

Dr Jukka Takala, były dyrektor EU-OSHA

EU-OSHA dba za to o swoich pracowników, zapewniając im bardzo dobre warunki pracy, które sama propaguje w całej Europie. Warunki te obejmują ergonomiczne stanowiska pracy i urządzenia oraz realizację polityki i planu zapobiegania stresowi w zakresie fizycznych i psychicznych aspektów BHP.

© EU-OSHA Photo Competition 2011 / Frederic Santiago

Celem EU-OSHA jest tworzenie jak najlepszych warunków pracy, zgodnie z dyrektywą ramową dotyczącą BHP, zarówno dla swoich pracowników, jak i dla pracowników swoich kontrahentów. Agencja dąży też do ograniczenia „śladu środowiskowego”, na przykład przez zainstalowanie nowoczesnego i oszczędnego systemu oświetlenia i zasilania, ograniczanie i recykling odpadów biurowych, stosowanie ekologicznych produktów do czyszczenia oraz angażowanie wykonawców kierujących się tymi samymi wartościami.

Obecni i byli pracownicy i partnerzy EU-OSHA, na pytanie o największe zalety pracy w Agencji, zgodnie odpowiedzieli: współpracownicy.

„Moi współpracownicy, w tym wysoko wykwalifikowani pracownicy EU-OSHA... Gdy przyjeżdżam do Bilbao, czuję się jak w domu... Bardzo dużo uczę się od współpracowników”.

Károly György, wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej EU-OSHA

Na przestrzeni 25 lat istnienia EU-OSHA na powodzenie działań Agencji decydujący wpływ mieli pracownicy i miasto Bilbao. Obchody 25-lecia są wyrazem wdzięczności dla ludzi, których umiejętności, pasja i entuzjazm przyczyniły się, w przeszłości i obecnie, do ukształtowania EU-OSHA oraz którzy wspólnie działali na rzecz bezpiecznej i zdrowej Europy.