You are here

Była Jugosławiańska Republika Macedonii

W Republice Macedonii kwestie BHP leżą w gestii państwowego inspektoratu pracy, wchodzącego w skład ministerstwa pracy i spraw społecznych.Jako część ministerstwa pracy i spraw społecznych, poprzez swoich inspektorów, państwowy inspektoriat pracy przeprowadza kontrole sprawdzające wdrożenie przepisów dotyczących relacji pracowniczych, ustawy o BHP, ustawy o inspekcji i pracy, przepisów dotyczących urzędników publicznych, ustawy o zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia, ustawy o agencjach pracy tymczasowej, ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, ustawy o wolontariacie, przepisów w dziedzinie edukacji, ustawy o handlu, ustawy o zakazie palenia, a także przepisów dotycząacych rokowań zbiorowych, umów o zatrudnienie oraz przepisów dodatkowych ws. BHP i innych rozporządzeń (zob. tutaj)BHP to wielodyscyplinarna dziedzina, której dotyczy wiele rozporządzeń odnoszących się do poszczególnych rodzajów pracy i procesów pracy. Kwestie BHP ujęto w konstytucji, w rozumieniu BHP jako zestawu środków, norm i standardów opracowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w Republice Macedonii. BHP oraz odnośne przepisy stanowią integralną część organizacji pracy i procesów pracy; każdy pracownik jest zatem ubezpieczony, zgodnie z konstytucyjną zasadą ochrony w miejscu pracy odnoszącej się do wszystkich pracowników. Kompleksowe pojęcie "BHP" nie oznacza tylko ochrony pracownika przed wypadkami lub chorobami zawodowymi, lecz także ochronę pod względem psychologicznym (moralnym), przez co jego znaczenie stale rośnie.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Macedonian Occupational Safety and Health Association
Vostanichka 2
1000 Skopje
Macedonia
Contact person:
Milan PETKOVSKI
Adres e-mail: milan [dot] p [at] mzzpr [dot] org [dot] mk