Witaj w rejestrze dokumentów EU-OSHA!

Artykuł 255 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wdrożony rozporządzeniem nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 roku, przyznaje prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji każdemu obywatelowi Unii oraz każdej osobie fizycznej lub prawnej zamieszkałej lub mającej swoją siedzibę w państwie członkowskim.

W ramach swojego zobowiązania do poprawy przejrzystości Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przyjęła w maju 2004 roku rozporządzenie nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów w drodze decyzji Rady Zarządzającej.

Dostęp do dokumentów regulują następujące zasady i przepisy:

W rejestrze znajdują się informacje na temat dokumentów, które zostały już upublicznione. W takim przypadku ich zawartość może być wyświetlana i pobierana bezpośrednio z bazy danych.

Zobacz rejestr dostępnych dokumentów

W celu uzyskania dokumentów, które nie są dostępne w rejestrze, należy wypełnić i wysłać formularz wniosku.

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej na adres:

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Spain

E-mail: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Dostęp do dokumentów objętych wyjątkami przewidzianymi w art. 4 i 9 rozporządzenia nr 1049/2001 może podlegać ograniczeniom.

Należy pamiętać, że zawarte w rejestrze odwołania do aktów prawnych nie są prawnie wiążące. Jedynie akty prawne ogłoszone w Dzienniku Urzędowym mają moc wiążącą.