25 lat wspólnej pracy na rzecz bezpiecznej i zdrowej Europy

Image

Przez cały rok 2019 EU-OSHA świętuje 25 lat wspólnej pracy na rzecz bezpieczniejszych, zdrowszych i bardziej produktywnych miejsc pracy w Europie. Poniżej znajdują się wszystkie informacje o 25. rocznicy powstania EU-OSHA.

EU-OSHA staje się częścią europejskiego projektu

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) znajdowały się w centrum uwagi projektu europejskiego od samego początku, wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Kluczowym celem pośrednim z zakresu BHP w rozwijającej się UE było opublikowanie dyrektywy ramowej (89/391/EWG) w 1989 roku. Ustanowiła ona wspólne zasady i umieściła ocenę ryzyka w centrum uwagi przepisów w zakresie BHP. Na początku lat 90. w Europie każdego roku dochodziło do ponad 4 milionów wypadków przy pracy — w tym 8 000 ze skutkiem śmiertelnym. W odpowiedzi na te szokujące dane Komisja Europejska ogłosiła rok 1992 Europejskim Rokiem Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy. Stworzyło to warunki do założenia EU-OSHA w 1994 roku, a cała reszta to już historia.

Co może przynieść przyszłość?

Ostatnie 25 lat było okresem znaczącej zmiany w świecie pracy, a także bezprecedensowej przemiany w UE. Przyszłość jest niepewna, ale z pewnością przyniesie nowe wyzwania w wyniku rozwoju technologii, presji politycznych i społecznych, a także zmian ekonomicznych, demograficznych i samej UE. Silne związki EU-OSHA ze wszystkimi jej partnerami, tj. Komisją Europejską, krajowymi punktami centralnymi, partnerami społecznymi, partnerami kampanii i ich interesariuszami, przyczynią się do radzenia sobie z tymi wyzwaniami.

Bez względu na to, co przyniesie przyszłość, EU-OSHA i jej partnerzy będą dalej dążyć do uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej produktywnym miejscem pracy.