Informacje

09/10/2019
Niektóre grupy pracowników są bardziej zagrożone niż inne, w przypadku narażenia na działanie substancji niebezpiecznych. Może mieć to miejsce, ponieważ pracownicy są niedoświadczeni, niepoinformowani lub...
07/10/2019
Skuteczna komunikacja z odbiorcami docelowymi stanowi klucz do prowadzonych przez EU-OSHA działań uświadamiających. Pionierskie podejście do wykorzystania internetu i mediów społecznościowych umożliwiło EU-...
04/10/2019
Międzynarodowy dzień nauczyciela – 5 października – jest nie tylko okazją do wyrażenia wdzięczności nauczycielom, ale może też posłużyć jako chwila refleksji nad tym, jak jeszcze poprawić ich status, prawa i...