EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Informacje

10/01/2017
The European Commission is taking action to promote occupational safety and health in the EU. Building on past efforts, the Commission's new initiative aims to better protect workers against work-related...
10/01/2017
Interesujesz się zasobami informacji w zakresie BHP? Nasze publikacje obejmują zarówno raporty z pogłębionych badań, jak i aktualne e-fakty przeznaczone do użytku w miejscu pracy. Wszystkie materiały są...
02/01/2017
1 stycznia 2017 r. Malta obejmuje prezydencję Rady UE. Oznacza to początek trzeciego i ostatniego okresu trzech prezydencji – Malty, Holandii i Słowacji. W trudnych dla UE czasach prezydencja maltańska chce...
20/12/2016
Planowanie kampanii na lata 2018–2019 już trwa. Głównym tematem kampanii będzie stale aktualny problem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. Cele kampanii obejmują: pogłębienie wiedzy o substancjach...
Zalecane zasoby