Informacje

23/05/2019
EU-OSHA’s celebration of our 25 th anniversary welcomes a new feature, a special quiz related to occupational safety and health (OSH). 12 questions take you through the Agency's flagship actions and deliver...
15/05/2019
Wykorzystanie dużych zbiorów danych w połączeniu z technologią uczenia się maszyn staje się coraz bardziej popularne w europejskich miejscach pracy. Dwa nowe dokumenty z prognozami otwierającymi debatę...
08/05/2019
Co roku w dniu 9 maja Europa świętuje ideę harmonii obywateli Europy w pokoju i jedności, która po raz pierwszy została przedstawiona przez Roberta Schumana w historycznej już dziś przemowie w Paryżu w 1950 r...
06/05/2019
Stanowiące zdecydowaną większość firm w Europie mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMP) zatrudniają około połowy siły roboczej. Ich pracownicy są jednak szczególnie narażeni na wypadki w pracy i choroby związane...
Zalecane zasoby