Hovedpunkter

21/10/2019
EU-OSHA og dets partnere har igjen gått sammen om å organisere hundrevis av holdningsskapende arrangementer og aktiviteter i hele Europa mellom 21. og 25. oktober. Den europeiske arbeidsmiljøuken i år...

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

16/10/2019
Den 16. oktober holder EU-OSHA en konferanse i Brussel om helse og sikkerhet på arbeidsplassen (OSH) i små og svært små bedrifter i Europa. Arrangementet har et spesielt fokus på høyrisikosektorer innen...
09/10/2019
Noen grupper arbeidstakere er mer utsatt enn andre når de står overfor farlige stoffer. Dette kan skje fordi disse arbeidstakerne er uerfarne, uopplyste eller fysisk mer sårbare. Andre årsaker kan være at de...