Hovedpunkter

25/05/2020
European Week Against Cancer (europeisk uke for kreftforebygging) — mellom 25. og 31. mai — øker bevisstheten om kreftforebygging, tilgang til behandling og støtte til overlevende. For å markere denne uken...

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

20/05/2020
Hva fungerer egentlig når det gjelder å håndtere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser? Vår nye rapport identifiserer 25 forskjellige initiativer – fra bevisstgjøringskampanjer til inspeksjoner og...

© EU-OSHA

13/05/2020
OSH Barometer er det første verktøyet for datavisualisering med oppdatert informasjon om status og trender innen arbeidssikkerhet og helse i europeiske land. Verktøyet består av fire grupper indikatorer på en...