Seminarrapporter

"Carcinogens and Work-Related Cancer"

Seminaret om kreftframkallende stoffer og arbeidsrelatert kreft ble arrangert av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) hos det tyske arbeids- og sosialdepartementet i Berlin 3. og 4. september 2012. De om lag 60 deltakerne kom fra mange forskjellige land i Europa, fra Europakommisjonen, fra kjemikaliegruppen i ACSH (Advisory Committee on Safety and Health at Work), Chemex-gruppen i SLIC (Senior Labour Inspectors Committee), SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits), Det europeiske kjemikaliebyrå og IARC (International Agency for Research on Cancer), som ligger under WHO (Verdens helseorganisasjon). Målet med seminaret var å få en oppsummering av dagens kunnskap om kreftframkallende stoffer og årsakene til og omstendighetene rundt arbeidsrelatert kreft, og drøfte hvordan EU kan bruke denne kunnskapen til å redusere den framtidige byrden av disse kreftformene.

Event Details

Sted: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Startdato: 
03/09/2012 - 13:00
Sluttdato: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21