You are here

Publikasjoner
07/07/2015

Gjennomgang av vellykkede benchmarking-initiativer innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Gjennomgang av vellykkede benchmarking-initiativer innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen

I Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) har vi definert "benchmarking" som "en planlagt prosess der en organisasjon sammenligner sine prosesser og resultater innenfor helse og sikkerhet med andre organisasjoners prosesser og resultater for å lære hvordan den kan redusere antallet ulykker og sykdom, bedre etterlevelsen av HMS-regelverket og/eller redusere kostnadene ved etterlevelse. På bakgrunn av denne definisjonen var det overordnende målet for prosjektet å gjennomgå ulike ordninger for HMS-benchmarking på bransjenivå, medlemsstatsnivå og europeisk nivå. Undersøkelsen skulle også vurdere fordelene og begrensningene ved slike ordninger og identifisere de viktigste faktorene og hindringene for å lykkes.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL