You are here

Publikasjoner
30/03/2016

Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2) – oversiktsrapport: Håndtering av helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2) – oversiktsrapport: Håndtering av helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Denne rapporten inneholder en oversikt over den andre utgaven av Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2), som fokuserer på HMS generelt og psykososial risiko spesielt og på arbeidstakermedvirkning i HMS-styring og de viktigste tiltaksfremmende og -hemmende faktorene. Undersøkelsen skal hjelpe arbeidsplassene med å håndtere helse og sikkerhet på en mer effektiv måte og bedre de ansattes helse og velferd. Den inneholder data som gjør det mulig å foreta sammenligninger mellom land, og som er relevant for å utforme og gjennomføre ny politikk på dette området.

Downloadin:EN

Summary & Resources