You are here

Publikasjoner
05/10/2016

Kvinner og den aldrende arbeidsstyrken: implikasjoner for yrkesmessig sikkerhet og helse – En gjennomgang av forskning – Informasjonsark

Kvinner og den aldrende arbeidsstyrken: implikasjoner for yrkesmessig sikkerhet og helse – En gjennomgang av forskning –  Informasjonsark

Basert på en gjennomgang, gir dette informasjonsarket nøkkelkonklusjoner om kvinner, yrkesmessig sikkerhet og helse (HMS) og opprettholdbar arbeid i sammenheng med en aldrende arbeidsstyrke.

Det understreker aldersrelaterte forskjeller mellom menn og kvinner – både biologiske og samfunnsmessige – og hvordan disse kan styres i forhold til HMS. Det fremmer en livsvarig tilnærming for å gi menn og kvinner opprettholdbart arbeid. Det legger også vekt på viktigheten av å ta alder og kjønn med i betraktning, ved risikovurdering for å skape likhet på arbeidsplassen og fremme fordelene med mangfoldighet i HMS-strategier.  

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | LT | LV | PL | PT | SK | SL | SV