Sammendrag – Prioriteringer for HMS-forskning i Europa for perioden 2013–2020
21/03/2014 Type: Reports 24 sider

Sammendrag – Prioriteringer for HMS-forskning i Europa for perioden 2013–2020

Keywords:Emerging risks

I 2012 utarbeidet Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) en rapport for å fastsette prioriteringene for HMS-forskningen for 2013–2020. Målet var å bidra med innspill til utarbeidelsen av en mulig HMS-strategi for Den europeiske union og til EUs forskningsrammeprogram Horizon 2020, samt å fremme samordning og finansiering av HMS-forskning i EU. Rapporten er en oppdatering av EU-OSHAs arbeidsdokument "Prioriteringer for HMS-forskning i EU-25" (publisert i 2005), som tar hensyn til de siste utviklingene innen vitenskapelig kunnskap på området, endringer i arbeidslivet og nyere trender som påvirker helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet