You are here

Publikasjoner
15/04/2015

Den europeiske prisen for god praksis 2014-2015

Den europeiske prisen for god praksis 2014-2015

Prisen for god praksis deles ut av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) som et ledd i kampanjen Gode arbeidsplasser forebygger stress 2014-15. Prisen for god praksis satte i 2014–15 søkelyset på gode eksempler på selskaper eller organisasjoner som arbeider aktivt for å forebygge stress og psykososiale risikoer på arbeidsplassen. Prisen er en anerkjennelse av fremragende, innovative eksempler på god, medvirkningsbasert praksis med et klart engasjement hos ledelsen til å håndtere psykososial risiko. Gjennom denne konkurransen søker EU-OSHA å fremme gode løsninger og god praksis på arbeidsplassen og få ut informasjon om god praksis i hele Europa.

Bestill en trykt utgaveEUs nettbokhandel: Du kan bestille en trykt utgave av dette dokumentet.
Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL