You are here

Publikasjoner
13/10/2014

Sammendrag: Psykososial risiko i Europa: utbredelse og forebyggingsstrategier

Sammendrag: Psykososial risiko i Europa: utbredelse og forebyggingsstrategier

Dette sammendraget er basert på en rapport om psykososiale risikoer på arbeidsplassen som er utarbeidet i fellesskap av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og arbeidsvilkårene (Eurofound). De to organene har ulike, men likevel supplerende roller, og deres arbeid vil derfor også utfylle hverandre. Rapporten tar utgangspunkt i at forholdet mellom helse og arbeid er komplekst, og presenterer sammenlignende informasjon om utbredelsen av psykososiale risikoer på arbeidsplassen. Videre undersøkes sammenhengene mellom risikoene på den ene siden og arbeidstakernes helse og velferd på den annen. Rapporten beskriver også tiltak organisasjonene har iverksatt for å håndtere psykososial risiko og forskjellige intervensjoner som kan tas i bruk. Til slutt følger en oversikt over politikken som føres i seks medlemsstater.

Bestill en trykt utgaveEUs nettbokhandel: Du kan bestille en trykt utgave av dette dokumentet.
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV