You are here

Publikasjoner
18/03/2015

Sammendrag - Den andre europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2)

Sammendrag - Den andre europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2)

I den andre utgaven av EU-OSHAs europeiske bedriftsundersøkelse, ESENER-2, kom det inn svar fra nærmere 50 000 bedrifter om HMS-styring og risiko på arbeidsplassen, med særlig fokus på psykososial risiko, arbeidstakermedvirkning og pådrivere og hindringer for tiltak. Målet er å legge fram nasjonalt sammenlignbare data som kan være til nytte i utformingen av politikk og hjelpe bedriftene til å ta tak i risikoene på en mer effektiv måte. Dette sammendraget gir en oversikt over de viktigste resultatene av ESENER-2. Her presenteres også den første rapporten med konklusjoner, som ble publisert i februar 2015.

Bestill en trykt utgaveEUs nettbokhandel: Du kan bestille en trykt utgave av dette dokumentet.
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV