You are here

Publikasjoner
04/02/2017

Rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft: en litteraturgjennomgang

Rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft: en litteraturgjennomgang

Etter hvert som kreftbehandlingen har blitt bedre, er det stadig flere som overlever kreft i Europa. Selv om de fleste overlevende vender tilbake til arbeid etter behandling, er det mange som opplever symptomer og svekket helse i lengre tid, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å komme tilbake.

Denne rapporten gir en oversikt over relevant vitenskapelig litteratur. Gjennomgangen er utført for å samle informasjon om eksisterende initiativer, retningslinjer og praksis når det gjelder rehabilitering og tilbakevending til arbeidet etter kreft, og presenterer eksempler på vellykkede intervensjoner.

Downloadin:EN

Summary & Resources