You are here

Publikasjoner
03/10/2018

Infoark: Produserte nanomaterialer på arbeidsplassen

Infoark: Produserte nanomaterialer på arbeidsplassen

Dette infoarket gir en oversikt over hvordan man kan håndtere produserte nanomaterialer på arbeidsplassen. Disse materialene, som inneholder svært små partikler, kan være giftige.

Infoarket inneholder detaljer om relevant EU-regelverk, ser på nanomaterialers mulige helseeffekter, gir nyttige råd til arbeidsgivere om hvordan man kan forhindre eller redusere arbeidstakernes eksponering for dem og en beskrivelse av de viktigste eksponeringsveiene: innånding, hudkontakt og svelging. STOP-prinsippet kan brukes for å forhindre eller redusere eksponering for nanomaterialer, og infoarket inneholder en liste over praktiske tiltak som kan treffes i tråd med dette prinsippet.

Downloadin:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV