You are here

Publikasjoner
15/05/2019

Den framtidige rollen for stordata og maskinlæring i et effektivt arbeidstilsyn

Den framtidige rollen for stordata og maskinlæring i et effektivt arbeidstilsyn

Denne artikkelen ser på hvordan arbeidstilsyn vil kunne bruke stordata for effektiv identifisering av objekter for HMS-tilsyn. Den forklarer hvordan myndighetene i dag velger ut hvilke virksomheter som skal kontrolleres, og bruker digitale nyvinninger for å identifisere høyrisikovirksomheter.

Artikkelen ser på eksempler på relevante teknologier i praksis, blant annet et verktøy utviklet av det norske arbeidstilsynet, som ser ut til å identifisere høyrisikovirksomheter med svært høy presisjon.

Den nye teknologien innebærer likevel utfordringer, og artikkelen konkluderer med at sannsynligvis er en kombinasjon av kunstig og menneskelig intelligens den beste løsningen for risikobasert identifisering av tilsynsobjekter.

Downloadin:EN