You are here

Publikasjoner
25/05/2018

Sammendrag: Rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft – virkemidler og praksis

Sammendrag: Rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft – virkemidler og praksis

En kreftdiagnose har både umiddelbare og langvarige virkninger, også etter at behandlingen er ferdig.

Dette prosjektet ser nærmere på HMS-utfordringene for både arbeidsgivere og ansatte når man skal tilbake i jobb etter en kreftdiagnose. Rapporten inneholder nasjonale eksempler på virkemidler og praksis som har lyktes i å forebygge langvarig sykefravær og arbeidsløshet.

Downloadin:DA | DE | EL | EN | ET | FR | HU | IS | IT | LV | NL | PT | RO | SL