You are here

Publikasjoner
15/02/2018

Sammendrag - Forvaltning av arbeidsmiljø og sikkerhet på europeiske arbeidsplasser — bevis fra den andre europeiske undersøkelsen av bedrifter om nye og voksende risikoer (ESENER-2)

Sammendrag - Forvaltning av arbeidsmiljø og sikkerhet på europeiske arbeidsplasser — bevis fra den andre europeiske undersøkelsen av bedrifter om nye og voksende risikoer (ESENER-2)

Rapporten beskriver hvordan ledelsens engasjement samt representasjon fra arbeidstakere i HMS-ledelsen kan øke sannsynligheten betydelig for at et selskap implementerer en god praksis.

Den fremhever også behovet for å bistå mikro- og småbedrifter med HMS, i tråd med EUs strategiske ramme for helse og sikkerhet på arbeidsplassen for 2014-2020 og Den europeiske søyle for sosiale rettigheter.

Organisasjonenes tendens til å fokusere mer på de tradisjonelle sikkerhetsaspekter innen HMS enn på helse- og psykososiale risikoer ble også identifisert som et område som må tas opp, særlig innen mikro- og småbedrifter og i enkelte sektorer.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL