You are here

Publikasjoner
25/05/2017

Sammendrag: Helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen: en felles analyse av tre større undersøkelser

Sammendrag: Helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen: en felles analyse av tre større undersøkelser

Denne rapporten presenterer hovedfunnene i en felles analyse av EU-OSHAs andre europeiske bedriftsundersøkelse om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2), tilleggsmodulen til Eurostats arbeidskraftundersøkelse (LFS) av 2013 om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer og Eurofounds sjette europeiske arbeidsmiljøundersøkelse (EWCS).

Målet var å få en omfattende oversikt over HMS-situasjonen i Europa ved å sammenstille bedriftenes syn på risikohåndtering og risikobevissthet på den ene side og arbeidstakernes syn på eksponering for risiko og HMS-resultater på den annen.

Downloadin:DA | EL | EN | ET | FI | FR | HR | HU | LT | NL | NO | PL | PT | SK | SV