You are here

Publikasjoner
03/04/2017

Country report - ESTONIA: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

Country report - ESTONIA: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

Studien fokuserer på om de ansattes interesser er representert i HMS-spørsmål slik representantene selv oppfatter det, deres kolleger oppfatter det og deres arbeidsgivere og ledere oppfatter det. Den er basert på dybdeintervjuer med representanter for de ansatte i 143 ulike virksomheter i sju EU-medlemsstater: Belgia, Estland, Hellas, Nederland, Spania, Sverige og Storbritannia.

Langt de fleste er virksomheter som også deltok i ESENER-2. Det var trukket ut like mange virksomheter fra tre hovedsektorer: privat produksjon, offentlig sektor og private tjenester, og tre størrelsesklasser: små, mellomstore og store. Analysen ble understøttet av en litteraturgjennomgang og tilleggsintervjuer med informanter i nøkkelorganisasjoner samt en videre kvantitativ analyse av relevante ESENER-2-data.

Downloadin:EN | ET