You are here

Publikasjoner
25/05/2018

Råd til arbeidsgivere om kreftrammede ansattes tilbakevending til jobb

Råd til arbeidsgivere om kreftrammede ansattes tilbakevending til jobb

Denne brosjyren gir en trinnvis veiledning for arbeidsgivere om hva som bør gjøres når en ansatt får en kreftdiagnose.

Anbefalingene er knyttet til fire ulike faser etter diagnosen: når den ansatte orienterer arbeidsgiveren om den medisinske diagnosen, behandlingsperioden, planlegging av tilbakevending til jobb og selve tilbakevendingsprosessen.

For hver av fasene skisseres noen viktige betraktninger om nødvendige HMS-tiltak, arbeidsgiverens ansvar og andre temaer som kan diskuteres med den ansatte.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV